In de stroom van het leven...Mijn naam is Joyz, 42 jaar en genietend van het Pad van healing en klank! Ik heb altijd mijn eigen weg bewandeld, waarbij mijn keuzes bepaald werden door intuïtie en nieuwsgierigheid. Zo heb ik lange reizen gemaakt naar prachtige landen en fascinerende culturen, boeiend jobs gehad in het jeugd-maatschappelijk werk en sinds een vijftal jaar vorm ik een gezin met mijn man en zijn drie prachtige zonen. Een halftijdse job als contextbegeleider in de bijzondere jeugdzorg maakt dit plaatje compleet.

Genietend van klank en beweging, volgde ik doorheen de jaren een opleiding tot trancedansbegeleider; een drie-jarige opleiding tot klankhealer en een jaartraining sjamanistische healing.

 

Ik probeer te leven in het NU, vanuit vertrouwen en in afstemming met de wereld rondom me. Van nature ben ik dynamisch, creatief en sociaal. Ik laat me leiden door wat puur is, zo ben ik beginnen werken met energie, met dans, met klank...

Mensen ondersteunen op hun weg, om dichter bij zichzelf te komen,               om meer balans te vinden en om meer van zichzelf te realiseren, is iets wat telkens op mijn weg komt.

Beginnend in de maatschappelijk werk sector en uitgegroeid tot een eigen praktijk in klankhealing, trancedans en Sacred Sound.

Vorig jaar de training Breathwork Practioner afgerond, een krachtige methode om blokkades door trauma los te maken, zodat de energie terug kan gaan stromen en er op diep niveau healing kan plaatsvinden.                                   Dit vulde ik onlangs nog aan met een opleiding in Reiki I en II, een manier om nog meer beweging en healing in je energie en lichaam te brengen.

 

 

My name is Joyz, 42 years young and enjoying the Path of healing and sound! I've always made my way, deciding upon intuition and curiosity.
I travelled long and far, to beautiful countries and fascinating cultures, had interesting jobs in social work with youngsters and the last few years I've found a home in the family of my partner, with his three wonderfull sons.
A part time job as a context-counselor in youth services completes the picture.

Enjoying movement and sound, I became a trancedance-guide; did a three-year course to become a soundhealer and participated in a one-year training of shamanic healing.

I try to live in the NOW, living in trust and in tune with the world around me. My nature is dynamic, creative and social. I follow that which is pure,
in this way I started working with energy, dance, and sound...Supporting people in finding their own way, becoming closer to themselves, finding more balance and in this way become more and more who they really are! These are the things that found their way into my life...

Starting out as a social worker and growing into an own practice in soundhealing, trancedance and healing massage.

Also I am a coach for teenagers and their family.

Last year I finished a training as Breathwork Practioner, a strong method to release old trauma-blocks, getting the energy flowing again so healing can take place on a very profound level!                                                                 Recently I received an education in Reiki I and II, a way to bring more movement and healing to your energy and body.


Shivaya

BTWnummer: BE0844.385.691
Hoofdzetel: Molenstede - Diest.