Samen op weg...

Zit je met je handen in het haar? Weet je niet goed meer hoe je het beste met je tiener omgaat? Wil je graag in gesprek kunnen blijven in plaats van te verzeilen in ruzie? Lijkt je kind erg veranderd?
Dit en andere problemen zijn heel herkenbaar. Het is niet altijd gemakkelijk om een oplossing te vinden, om rustig met elkaar te praten, om er te kunnen zijn voor je tienerzoon of -dochter.

Ik maak gebruik van verschillende methodieken en gespreksvormen, waarbij ik me aanpas aan de concrete situatie, met als doel dat alle partijen gehoord en gezien worden. Zo zoeken we samen een weg terug naar elkaar, zodat jullie zelf als gezin verder kunnen, door anders met elkaar om te gaan. Ik steun hiervoor op vele jaren ervaring in het begeleiden van jongeren en hun gezinnen. Ook geef ik de nodige aandacht om het eigen groeiproces van de jongere te ondersteunen.


Hoe gaat dat in zijn werk?


Eerst plannen we een kennismakingsgesprek, om de situatie te bekijken en elkaar te leren kennen. Dan beslissen we of de begeleiding zal opstarten en met welk doel. De concrete manier van werken verschilt, afhankelijk van de vraag. Het is een proces waarbij ook koerswijzigingen mogelijk zijn, indien dat nodig blijkt.

Meestal zijn er gesprekken met zowel de ouder(s) als de tiener, afzonderlijk en gezamenlijk als gezin. Ook gesprekken met broer(s), zus(sen) of belangrijke derden zijn mogelijk.

Soms neemt de begeleiding slechts enkele dagen in beslag, soms enkele weken of maanden (met dan meestal driewekelijkse afspraken).

Er zal op een vastgelegd tijdstip een evaluatiegesprek zijn, waarin gekeken wordt wat er bereikt is en of het voldoende is.

Het is niet mijn bedoeling om een perfecte leefsituatie te bekomen maar eerder dat jullie met elkaar leren praten op een andere manier, dat er meer begrip kan ontstaan voor elkaars positie en dat problemen anders worden aangepakt.

Het is mijn ervaring dat door elkaars beleving te vertalen naar elkaar, er meer begrip en tolerantie groeit bij alle betrokkenen. In combinatie met op een andere wijze in gesprek te gaan, leidt dit meestal tot een nieuwe manier van omgaan met elkaar en kun je als gezin verder op je eigen weg.

 Prijzen:
 
Het kennismakingsgesprek heeft een vaste prijs, 25E, onafhankelijk van de duurtijd. Als de begeleiding niet opstart, worden er geen kosten aangerekend!
De begeleidingsgesprekken kunnen variëren in duurtijd en worden berekend vanuit het uurtarief van 40E.
Er is ook de mogelijkheid van een sociaal tarief (kennismaking: 15E, begeleiding: 30E per uur).

Interesse? Vragen? Aarzel niet om contact op te nemen!
Telefoon: 0473 73 94 29 
Via mail: info@shivaya.net